Bestyrelsen i Løgstør BIO 2023-2024

Formand: Annette Adamsen, tlf. 61385112

Næstformand, teknik og IT: Troels Rosborg Larsen, tlf. 51952047

Kasserer: Susanne Hansen, tlf. 23474682

Sekretær og driftgruppe: Mette Jacobsen, tlf. 60169189

Film, PR og event samt personalegruppe: Louise Koefoed Mortensen, tlf. 22872337

Bestyrelsesmedlem: Lars Rolf Weje, tlf. 25333363

Bestyrelsesmedlem: Ann Rosborg Larsen, tlf. 26844081

Bestyrelsesmedlem: Torben Jacobsen, tlf. 29264966

Bestyrelsesmedlem: Ernst Nielsen, tlf. 42590175

Suppleant: Anette Birk, tlf. 21583141

Suppleant: Camilla Nøhr, tlf. 50592371